Activităţi

A1. ACTIVITĂȚI DE  INFORMARE ȘI PUBLICITATE PROIECT

Aceasta activitate presupune urmatoarele subactivități:

 • Conferință / Comunicat de presă semnare contract
 • Bannere publicitare proiect la sediul beneficiarului si al partenerilor conform cerintelor de vizibilitate din contractul de finantare
 • Web site proiect + retele de socializare pentru promovarea proiectului
 • Elaborare condiții pentru derulare concurs, stabilire criterii de participare și de selectare a celor 5 câștigători de către o comisie de evaluare formată din reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor. 
 • Organziare concurs de sloganuri online pentru desene făcute de copii pe tema drepturilor copiilor și sloganuri pentru autocarul demnității
 • Comunicat de presă la finalizarea amenajării spațiilor destinate copiilor din cadrul partenerilor instituționali
 • Comunicat de presă legat de rezultatele activității de formare a grupului țintă.
 • Conferință de presă la inaugurarea Hub-ului pentru drepturile omului. Ridicare parnou publicitar care sa ateste finanțarea prin proiect.
 • Comunicat de presă la lansarea caravanei mobile cu autocarul demintății
 • Conferință de presă la închiderea proiectului. 

A2. PREGĂTIRE, DERULARE PROCEDURI DE ACHIZIȚIE ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

Având în vedere că Parteneriatul este compus atât din instituții ce dețin calitatea de Autoritate Contractantă în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/ 2016, cât și din beneficiari privați ce nu dețin calitatea de Autoritate Contractantă în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/ 2016, conform Ordinului MDRAPFE/ ANAP nr. 6712/890/ 2017, procedurile de achiziție derulate în cadrul proiectului vor trebui să respecte prevederile Legii nr. 98/ 2016 cu modificările și completările ulterioare.

A3. FORMARE DE FORMATORI

Formatorii vor fi selectați dintre membrii activi ai organizației noastre. Criteriile minime: psihologi/ traineri/ psihoterapeuți/ consilieri în dezvoltare personală cu minim 2 ani experiență.

Formarea trainerilor va fi realizata de catre formatorii partenerului norvegian, 3 persoane deplasându-se în România pentru organizarea trainingului, în echipe de cate 2. Fiecare dintre cei 3 specialiști va avea domeniul propriu de intervenție (lucru cu copiii-victimă, grup/indivdual therapy, etc.).

A4. DERULARE SESIUNI DE INSTRUIRE PERSONAL AUTORITĂȚI

După formarea formatorilor noștri de către experții norvegieni, vor fi efectuate aranjamentele pentru derularea activităților de instruire interdisciplinară a profesioniștilor din cadrul IPJ, CD, ai avocaților în vederea dobândirii unor competențe practice în interacțiunea cu copiii vulnerabili. Cei 70 beneficiati vor fi capabili să intuiască și să împlinească nevoile fundamentale psihologice și relationale, fiind mult mai eficienți în rolul profesional.

A5.1 AMENAJARE SPAȚII DESTINATE COPIILOR ÎN SEDIILE AUTORITĂȚILOR PUBLICE

Se va amenaja 1 cameră de aproximativ 10-15 mp. Sunt prevăzute lucrări de igienizare, văruire, renovare în funcție de starea în care se găsește spațiul respectiv.  Partenerul își va asuma aceste demersuri. Aceasta cameră va fi mobilată și dotată cu: 2 scaune, 1 sofa, 1 masa, tapet, covor, jucării-recuzită de specialitate utilizată în interacțiunea cu intervievatorii, tehnologie audio-video, fereastră unidirecțională (pentru observatorii externi).

A5.2. AMENAJARE SPAȚIU DE ÎNTÂLNIRE PĂRINȚI-COPII ÎN CENTRUL DE DETENȚIE

Camera “Părinte și copil” va presupune organizarea unui spațiu primitor, cald, prietenos cu copilul, cu covoare și tapet cu personaje de desene animate, cu jucării de interacțiune copil-adult, în care minorul să aibă posibilitatea să se simtă plăcut, în siguranță, să poată să stea pe canapea îmbrățișat cu părintele/părinții lui, să poată desena sau construi puzzle-uri sau jocuri specifice vârstei și să poată să se joace întocmai cum fac părinții funcționali în condiții de libertate.

A6. CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE HUB MULTI FUNCȚIONAL

 • Derularea procedurii de achiziție servicii de proiectare clădire multifuncțională, obținere avize și autorizație de construire,
 • Derularea procedurii de achiziție execuție lucrări de construire cladire multifuncțională,
 • Derulare procedură de achiziție servicii supervizare lucrări de construcție clădire multifuncțională,
 • Realizarea construcției conform proiectului realizat de proiectant,
 • Derularea procedurii de achiziției mobilier și dotări pentru clădirea multifuncțională,
 • Mobilarea și dotarea clădirii multifuncționale și darea în folosință.

A7.1. DERULARE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL HUB-ULUI: ACTIVITĂȚI  DE TIP TERAPIE, CONSILIERE, RECUPERARE PSIHICĂ PENTRU COPIII VICTIME ALE VIOLENȚEI ȘI ABUZURILOR

Aceste activități se vor desfășura în special pe parcursul zilelor de weekend. Activitățile terapeutică se vor adresa copiilor vulnerabili fiind asigurate cel puțin 350 ore terapie individuală și de grup pentru un numar de 80 copii. Sesiunile de consiliere și terapie vor avea loc în weekend, cate 10 ore/weekend, timp de 8 luni, 22 de weekenduri (fiind și activități în paralel, grup-individual), în medie 20 copii/weekend, însoțiți de 5 părinți/cadre didactice/

A7.2. DERULARE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL HUB-ULUI: ACTIVITĂȚI  DE TIP CONSILIERE, TERAPIE ȘI INTEGRARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI

Activitățile de natură terapeutică se vor adresa și copiilor cu dizabilități fiind asigurate 220 ore terapie pentru un numar de 40 copii cu dizabilități. Sesiunile vor avea loc în timpul saptămânii, 1 zi/săptămână, timp de 6 ore intensiv pentru 6 luni.  Terapia va urmări și îmbunătățirea achizițiilor cognitive, creșterea capacității de atenție, a capacității de interacțiune cu ceilalți copii și adulți.

A7.3. ACTIVITĂȚI  DE RECUPERARE PENTRU COPIII DIN CENTRELE DE DETENȚIE MINORI

Vor fi parcurse în principiu cele 3 module de activități descrise la A8, dar adaptate specificului acestui grup țintă (fete și băieți) astfel încât să se ajungă la o cunoaștere a drepturilor minorilor internați în centre de detenție, asumarea faptelor petrecute și care să stimuleze direcția de intervenție recuperativă.

A8. AMENJARE ȘI UTILIZARE GRADINĂ TERAPEUTIC-SENZORIALĂ

GRĂDINA TERAPEUTIC-SENZORIALĂ va fi amenajată pe o suprafață de 3000 mp și va asigura o îmbinare armonioasă între existența copacilor, plantelor, zone de labirint vegetal, zone libere pentru  plantat de către copii, prezența faunei prietenoase, zone senzoriale și ludice inclusiv o groapă de nisip generoasă de 100 mp, spațiu de ateliere creative, sportive, zone de relaxare și liniște, 6 trasee tematice (tactil, sonor, vizual, olfactiv, echilibru, fara stimuli senzoriali), zonă acoperită pentru activități în zilele ploioase și sezonul rece.

A8.1. DERULARE ACTIVITATI IN CADRUL HUB-ULUI: PENTRU CUNOASTEREA, APLICAREA ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI - ACTIVITĂȚI ZILNICE DE TIP AFTERSCHOOL

Vor fi activitati de tip after school cu durata de 5 ore de 2 ori pe săptămână pentru 22 grupuri a 30 de copii timp de 6 luni. În hub vor avea loc multiple activitati destinate initierii copiilor in sfera drepturilor copiilor.

Modul Teoretic. Vor fi prezentate, utilizând în cea mai mare parte metode inovative,  noțiuni fundamentale ce țin de drepturile copilului, organismele internaționale și rolul lor, cauze reale de încalcare a drepturilor copiilor care au ajuns în fața instanțelor internaționale, consecințele încălcării acestor drepturi, sancțiuni aplicabile.

Modul practic. Comunicarea acestor noțiuni și cauze CEDO va fi interactivă prin joc de rol. Vor fi puse în scenă, într-o formă adaptată, netraumatizantă, aspecte din cauzele MGCsi DMD. De asemenea vom simula derularea unei acțiuni legale la CEDO, parcurgerea pașilor procedurali, susținerea cauzelor. Vor fi alese spețe netraumatizante și stimulative pentru copii.

Modul psihologic. Va urmări stimularea implicării copiilor în apărare/ respectarea acestor drepturi. Copiii vor dobândi competențe care să-i încurajeze să ia atitudine împotriva violenței, să renunțe la frica și postura de victimă, să gestioneze panica și să dezvăluie violența sau abuzurile la care sunt supuși sau la care asistă.

A8.2. DERULARE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL HUB-ULUI: PENTRU CUNOAȘTEREA, APLICAREA ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI - TABERE SĂPTĂMÂNALE

Organizarea taberelor săptămânele va debuta din luna a 12-a. Vor fi activități cu durata de 7 ore/zi timp de 6 zile/săptămână pentru 30 de copii din localități rurale din regiunea SV Oltenia în timpul vacanțelor școlare

A9. CARAVANĂ PROMOVARE DREPTURILE COPIILOR

Strategia de promovare are ca pilon central o caravană mobilă în jurul țării realizată de un grup de copii vulnerabili pe post de ambasadori ai demnității. Caravana va fi formată dintr-un autocar personalizat pentru promovarea drepturilor copiilor.

A10. ACTIVITATI DE CERCETARE

In cadrul activitatilor realizate in Hub, va fi realizata o cercetare in ceea ce priveste situatia violentei domestice, a violentei de gen si a violentei impotriva copiilor.

A11. ACTIVITATI DE COLABORARE INTER-INSTITUTIONALA

Proiectul permite formarea unor relatii noi intre institutii prin participarea la activitatile propuse de proiect. Proiectul dovedeste o buna colaborare cu mediul ONG, o deschidere catre actiunile societatii civile.

A12. ACTIVITATI DEZVOLTARE RELATII BILATERALE ROMANIA - NORVEGIA

Partenerul norvegian s-a implicat de la inceput in proiect prin incurajarea organizatiei noastre de a depune cererea de finantare si asigurandu-ne de intregul sprijin pentru realizarea activitatilor care ii revin. Pe parcursul proiectului vom fi in contact prin intalniri lunare organizate cu scopul supervizarii si mentoratului oferit ca model de buna practica in privinta promovarii drepturilor copilului si a modalitatilor de interventie.

A13. ACTIVITATI DE MANAGEMENT DE PROIECT

Activitatile de management de proiect vor fi asigurate pe intreaga durata de implementare a proiectului (24 luni) + perioada de sustenabilitate a acestui (60  de luni) Echipa de management al proiectului este formata din 3 membri (Coordonator de proiect, responsabil financiar, specialist achizitii publice).

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor
Pentru mai multe detalii despre Granturile SEE, precum și despre Operatorul de Program accesați www.eeagrants.ro și www.frds.ro.

Proiect derulat de :

în parteneriat cu :

în colaborare cu :