PROIECT

Smiley face Asociația Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune implenetează proiectul "Pas cu pas cresc demn!" în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023 împreună cu partenerul său Moreno Huset AS din Norvegia. S-au alăturat inițiativei chiar și insituții importante de la nivel județean, acesta fiind Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, Centrul de Detenție Craiova, Baroul Dolj și Direcția Generală de Asitență Socială și Protecția Copilului Dolj

Proiectul vizează promovarea respectării drepturilor copilului la nivel național, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a anchetelor judiciare în care sunt implicați copii, creșterea accesului la servicii de recuperare și reabilitare psihică pentru copiii cu dizabilități, îmbunătățirea competențelor profesioniștilor în ceea ce privește dialogul și interacțiunea cu minorii. Grupul țintă final este reprezentat de 1.207 copii, în special copii din mediul rural, care sunt victime ale violenței domestice și ai abuzurilor, copii cu dizabilități care sunt lipsiți de un tratament afectuos și protector, copii care vin în contact cu instituțiile publice în anchete judiciare, copii care vor depăși traumele și își vor cunoaște drepturile. Un număr de 70 profesioniști din rândul partenerilor și a colaboratorilor, respectiv Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, Centrul de Detenție Minori Craiova, Baroul Dolj, va beneficia de instruire în domeniul protecției drepturilor copiilor și va sprijini proiectul.

Activitățile proiectului includ:

 • achiziția unui teren;
 • construirea unei clădiri pe terenul achiziționat și înființarea unui centru comunitar care va oferi servicii beneficiarilor (ex., sesiuni de terapie și consiliere psihologică etc.);
 • amenajarea unei grădini terapeutice;
 • amenajarea a două spații destinate minorilor în cadrul a două instituții publice din Craiova;
 • instruirea celor 70 de profesioniști din instituțiile publice din sistemul național de protecție a copilului;
 • organizarea unei caravane mobile pentru promovarea respectării drepturilor copilului la nivel național,
 • activități bilaterale derulate în colaborare cu partenerul din Norvegia în domeniul protecției copilului.
  Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.926.662€ oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE, în cadrul Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor". Obiectivul proiectului este de a promova respectarea drepturilor copilului la nivel national.
  Lucrând împreună pentru o Europă incluzivă.
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor
Pentru mai multe detalii despre Granturile SEE, precum și despre Operatorul de Program accesați www.eeagrants.ro și www.frds.ro.

Proiect derulat de :

în parteneriat cu :

în colaborare cu :